29.000.000 Euro bei Euromillions – Abgabe bis Freitag, 13 Uhr
20.000.000 Euro bei Lotto Liechtenstein – Abgabe bis Freitag, 13 Uhr
7.200.000 Euro bei El Gordo inSpanien – Abgabe bis Samstag, 13 Uhr
7.000.000 Euro bei LOTTO Deutschland – Abgabe bis Samstag, 13 Uhr
5.000.000 Euro bei National Lottery in England – Abgabe bis Samstag, 13 Uhrr
2.000.000 Euro bei LOTO Frankreich- Abgabe bis Samstag, 13 Uh
750.000 Euro bei LOTTO Österreich- Abgabe bis Freitag, 13 Uhr